STOCK

Oppbevaring
SMB Antikviteter
Hengeskap fra Setesdal

Skåret og malt hengeskap, 1800-tallet

SMB Antikviteter
Framskap fra Sel

SMB Antikviteter
Framskap, Gudbrandsdalen

SMB Antikviteter
Kommode, Mathias Ortmann

Laget på Ortmanns verksted, Danmark ca. 1750

SMB Antikviteter
Barokkskap